Střešní pláště
Ploché střechy jednoplášťové
Ploché střechy jednoplášťové - mechanicky kotvené
Ploché střechy jednoplášťové - přitížené
Ploché střechy jednoplášťové - lepené

Ploché střechy dvouplášťové

Šikmé a pohledové střechy

Ozeleněné střechy
Ozeleněné střechy - jednoplášťové
Ozeleněné střechy - kombinované
Ozeleněné střechy - inverzní

Rekonstrukce
Střechy s obráceným pořadím vrstev
Střechy s obráceným pořadím vrstev

Stavební izolace
Zemní vlhkost
Radon
Tlaková voda

Dopravní stavby
Mosty
Pojízdné terasy
Parkoviště
Tunely

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte